MBBG bị địt mạnh đau đớn và sung sướng rên la kinh khủng